วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Bass (เบส)


เบส (Bass) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ในทางสากลสามารถเรียกได้ทั้งelectric bass(เบสไฟฟ้า)electric bass guitar(กีต้าร์เบสไฟฟ้า) หรือเรียกสั้นๆว่าเบส ลักษณธของเบสจะมีรูปร่างใหญ่กว่ากีต้าร์ มีโครงสร้างของคอใหญ่และยาวกว่า มีย่านความถี่เสียงต่ำ มีหน้าที่หลักคือการให้จังหวะ คือคุมจังหวะตาม rhythm line pattern และ groove ของนักดนตรี ในขณะเดียวกันก็สามารถขยับขยายความสามารถของผู้เล่นให้สูงขึ้นตามแนวเพลงและในการยุกต์ใช้ต่างๆ เช่น เทคนิคการ Slap หรือ การตบเบส ในดนตรี Funk jazzและอีกหลายแนว การจิ้มสาย การโซโล่ การเล่นHarmoonics Pickingเป็นต้น

เบสไฟฟ้าที่ใช้โดยทั่วไปจะมี4 -5 -6 ส่วนสายที่มากกว่านี้ก้เนื่องจากนักดนตรีบางคนอาจจะออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการเล่นเฉพาะตัว
เบส 4 สาย การตั้งสายมาตรฐานคือ E A D G เรียงจากต่ำไปสูง เบส5สายคือ B E A D G ส่วน6สายคือ B E A D G C แต่อย่างไรก็ตามเบสก็ได้ถูกขยายขอบเขตออกไปตามแนวคิดเเละการประยุกต์ใช้ของมือเบสต่างๆจำนวนสายก็อาจจะมีอื่นๆอีกเช่น 3สาย7สาย8สาย9สายเป้นต้น

2 ความคิดเห็น: